Fødsel til det nye

ny_begynnelse Jul 28, 2020

Det begynte høsten 2019 og fortsatte å bygge seg opp til jul 2019 at jeg var mye sliten, sov mye. Kroppen trengte mye ro. Jeg klarte ikke være sammen med så mange mennesker da jeg ikke klarte å ta imot inntrykkene i kroppen. Det ble belastning på kroppen med mange ting som skjedde på en gang og mye bearbeidelser av fortiden lå også i dette bilde.  Jeg kjente også på fortvilelsen ved at jeg ikke hadde "stemme" til å sette foten ned. Som og jeg hadde opplevd en lengre periode at jeg så mye som skjedde som ikke var "riktig" men jeg hadde ikke kraften i stemmen til å si noe. Og de gangene jeg prøvde ble det liksom enda mer "feil"

Julaften kjente jeg ble tung, jeg kjente kroppen var sliten og jeg la meg og sov mye denne dagen og jeg filosoferte med å prøve og forstå det hele. Det ligger til min natur. Mens jeg ligger der og føler på et "mørke" og godtar...

Les mere
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.